Elämäntapamuutoksen tekeminen Osa 2: Tavoitteen asettaminen on tie onnistumiseen

27226872166_7515f618aa_o

Oletko päättänyt tehdä elämäntapamuutoksen tai harkitset sitä?

Muutokseen lähtemisessä auttaa itselle sopivan ja motivoivan tavoitteen löytäminen.

Tavoitteen asettaminen on kaikista tärkeintä, siinä onnistumisen kannalta. Hyvä tavoite on ennen kaikkea henkilökohtainen ja siihen löytyy sisäsyntyinen motivaatio, minkä vuoksi oma tavoite on tärkeä ja itseä myös vaikeana päivänä motivoiva. On tärkeää, että tavoite sopii omaan arvomaailmaan ja henkilökohtaiset arvot tavoitteessa auttavat jaksamaan tavoitteen eteen puurtamisesta.

Tavoitteen tulisi olla realistinen sekä ajallisesti, että tavoitteen vaikeustason näkökulmasta, jolloin siitä tulee saavutettavissa oleva ja mahdollinen.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, eli tavoitteen asettelun yhteydessä olisi hyvä realistisesti miettiä mitä tavoitteen saavuttaminen itseltä vaatii ja mitä on valmis tekemään tavoitteen eteen, minkälaisia arjen toimenpiteitä, aikatauluja ja muutoksia se tarkoittaa?

Konkreettinen ja toimiva polku omaan tavoitteeseen kannattaa tehdä oman valmentajan kanssa yhdessä, jolloin tiedät itse mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii ja että tavoite on realistinen suhteessa aikaan ja omaan lähtötasoon ja saat henkilön, joka kannustaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Hyvään tavoitteeseen eteneminen on mukava matka kulkea.

Hyvän tavoitteen tunnusmerkit:

  • Itselle tärkeä, löytyy sisäinen motivaatio
  • Omaan elämäntilanteeseen ja aika resursseihin sopiva
  • Konkreettinen & mitattavissa oleva – reitti tavoitteeseen ja tiedät milloin tavoite on saavutettu?
  • Realistinen – sopivan haastava omaan lähtötasoon ja resursseihin nähden, mutta kuitenkin saavutettavissa oleva?
  • Omaan arvomaailmaan sopiva
  • Motivoiva – myös vaikeina päivinä, saa tekemään tavoitteen eteen asioita
  • Tiettyyn ajanjaksoon suunniteltu ja väli tavoitteisiin jaettu, kun päätavoite täyttyy vähitellen ja näin myös motivaatio säilyy
  • Joustava – jätä varaa elämäntilanteen muutoksille
  • Tuntuu hyvältä, matka on mukava kulkea

Kun päätös on tehty ja on pohtinut itselle sopivaa ja mielekästä tavoitetta, johon on mahdollista sitoutua omassa elämän tilanteessaan, kannattaa se kirjata ylös, joka yksin tai yhdessä henkilökohtaisen valmentajan kanssa, niin siitä tulee itselle konkreettinen, motivoivampi ja siihen on helpompi sitoutua. Kannattaa myös miettiä löytyykö omasta lähipiiristä tukiverkko, joka auttaa jaksamaan
ja eteenpäin myös vaikeina aikoina ja vastoinkäymisten ympäröimänä?

Tavoite on saavutettavissa oleva, kun reitti ja reitin pituus sinne on suunniteltu etukäteen ja  kun oma tavoite motivoi.

27163580572_a1dc218d3b_o